Engångspåse

2021-06-30

Användningsmodellen avser en engångs kräkpåse, som är försedd med en plastpåse med en mun i nedbrytbar plast. Plastpåsens mynning är täckt med en uppsättning skal, skalet är försett med en övre port och en nedre port, diametern på den övre porten är större än diametern på den nedre porten, och den övre porten och den nedre porten port är anslutna; Höljets övre ände är utsträckt utåt och plastpåsehålen passerar genom höljets nedre ände och sträcker sig ut från den övre änden av den yttre delen av förlängningen av porten på skalhylsan; En bajonett är anordnad på skalhylsans nedre öppning; Och plastpåsen är försedd med en uppblåst substans som naturligt kan absorbera vatten. Engångs kräksäck har en enkel struktur. Efter användning kan påskroppen spännas fast i bajonetten för att effektivt förhindra läckage av kräkningar och dess lukt. Dessutom kan engångs kräksäck också användas för placering av andra avfall.  • QR